صفحه اصلی > هزینه شرکت در همایش
.: هزینه شرکت در همایش


مقالات پذیرش شده در دو بخش سخنرانی و پوستر ارائه خواهد گردید.


 هزینه ثبت نام بدون ارائه مقاله برای عموم و صدور گواهی حضور: 40 هزار تومان 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با ارائه مقاله: 130 هزار تومان (ارسال و ارائه کارت دانشجویی الزامی می باشد)

هزینه ثبت نام برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و فرهنگیان با ارائه مقاله
180 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای داوطلبان آزاد (غیر دانشجو) با ارائه مقاله: 200 هزار تومان

هر کاربر با این هزینه قادر به ارسال دو مقاله خواهد بود و در صورت تمایل به ارائه مقالات بیشتر مبلغ 40 هزار تومان به ازای هر مقاله به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
هزینه های اسکان خوابگاه دانشجویی و مهمان همراه (اختیاری):

هزینه اسکان در خوابگاه دانشجویی هر یک نفر برای یک شب : 15 
هزار تومان
در صورت حضور همراه هزینه مهمان نیز جداگانه پرداخت گردد.

پذیرایی شام در 
خوابگاه دانشجویی15 هزار تومان

امکان اسکان فقط شب قبل و روز همایش با هماهنگی قبلی قابل رزرو است.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
کلیه مبالغ مورد نظر همایش به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (بابت همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران) به شماره حساب  0107230962009 بانک ملی واریز شود. پرداخت آنلاین در سامانه امکان پذیر می باشد در غیر اینصورت ارسال فیش واریزی از منوی کاربری الزامی است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، اسکن کارت دانشجویی یا باشگاه و اعضای هیات علمی و فرهنگیان، اسکن حکم کارگزینی خود را در سامانه کاربران آپلود یا به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

پرداخت هزینه شرکت در همایش پس از داوری و پذیرش مقاله انجام می شود. 
در صورت پرداخت زودهنگام هزینه قابل استرداد نمی باشد.