• ...
  تاریخ همایش
تاریخ برگزاری همایش
تاریخ دقیق برگزاری همایش ملی «ارتقای نظام مسئولیت مدنی در ایران: چالش ها و راهکارها» روز پنج شنبه دوم آذر ماه 1396 می باشد.

 برگزاری همایش حضوری
همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)
1395/10/26 ادامه مطلب


 آغاز به کار وب سایت: زمان آمادگی ثبت نام و دریافت مقالات
زمان آمادگی پذیرش و دریافت مقالات متعاقبا اعلام می گردد.
1393/11/11 ادامه مطلب


  تور گردشگری

 برگزاری تورهای گردشگری دامغان از برنامه های جانبی همایش می باشد:

  1. مسجد تاریخانه و تپه حصار دامغان 
  2. چشمه بادآب سورت
  3. کویر حاج علیقلی خان

برگزاری همایش ملی حضوری
ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)

محور های کلی:
1- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی

2- نظام های خاص مسئولیت مدنی
   
3- قلمرو خسارات قابل جبران
4-
مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
5-نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار، و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی
برای مشاهده محورهای فرعی اینجا کلیک کنید

دبیرخانه کنفرانس

دامغان- میدان سعدی- بلوار چشمه علی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانمهلت ارسال مقالات: اول آبان ماه 1396

اعلام پذیرش مقالات:
هفدهم آبان ماه 1396


پنجشنبه 30 شهريور ماه 1396

تا همایش ...

062
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای