• ...

برگزاری همایش ملی
ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)

محور های کلی:
1- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی

2- نظام های خاص مسئولیت مدنی
   
3- قلمرو خسارات قابل جبران
4-
مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
5-نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار، و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی
برای مشاهده محورهای فرعی اینجا کلیک کنید

دبیرخانه کنفرانس

دامغان- میدان سعدی- بلوار چشمه علی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانمهلت ارسال مقالات: سی ام مهرماه سال 1397

اعلام پذیرش مقالات:
بیستم آبان ماه سال 1397


چهارشنبه 28 شهريور ماه 1397

تا همایش ...

077
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای